1

Forbruksrapport månedsrapport


R
Rune Skybak

Foreslår en rullgardin eller knapper for å automatisk velge en hel måned i rapporten. Hvis dagens dato er 14 juli, og jeg ønsker å se forbruk for juni, så er det knapper/rullgardin med de forrige månedene i det inneværende året feks. Så man slipper å redigere 2 datoer for start/stopp

A