11

Levert kW ved avsluttet lading


D
Daniel Johansen

Når man lader i dag står det hvor mange kW som er levert til bilen dette forsvinner når bilen er ferdig ladet og easee går i standby. Ønsker at levert kW blir slående fram til man kobler bilen fra. Eneste muligheten til og få dette opp igjen i dag er og manuelt starte Forvarmingen eller manuelt starte lading fra bil. Da dukker antall levere kW opp.

A

Activity Newest / Oldest

A

Alek Slater

Status changed to: In progress

A

Alek Slater

Hei Daniel.

Ja det er en veldig god idee. Faktisk jobber vi med saken akkurat for øyeblikket, forhåpentligvis vil dette bli mulig i versjon 1.1.6 eller 1.1.7 av appen.